Управленски подход във време на криза

Известно е, че именно в периоди на нестабилност проличават сигурността и мъдростта на управленеца. Ако приемем, че най-важни са мениджърските компетенции, изградени и осъзнати във времето, то личността, която е натоварена да носи отговорност за важни решения е тази, която ще ги изпълни със съдържание. Големият въпрос е какви решения ще вземе управленецът, и как ще ги въведе в действие той и пъководеният от него екип.
За начало основно правило е: не прибързвайте с решения, очертаващи облика на емоционални или дори реактивни действия. Кризата е процес, и следователно изисква систематичен и стратегически подход. Позитивният вариант/а вие сте се научили вероятно да мислите вариативно!/ е този, който ще осигури успех на бизнеса и ще позволи да се преодолее всяка трудност, в резултат на всеобщата икономическа криза. Градивното мислене и действие пердполага много сериозен анализ на обстоятелствата както в компанията, така и на пазара. В най-важното звено – човешкият капитал- промените би следвало да се предприемат след извършване на извънредно прецизна оценка и прогнози. В тази посока преобладаващата дейност- като реакция на задаващите се затруднения изисква да кажем повече пъти „да” и да станем значително по-смели и активни. Това от своя страна налага преодоляване на собствените ограничения в мисленето и дори надскачане на вече постигнати цели.

Да на оптимизацията на щата, с цел по-висока ефективност на разчетите за разходи.
Не на първичната реакция – не на механичните съкращения на хора.
Да на иновативните стратегии за продажби.
Да на вътрешно-фирмената лоялност.
Да на по-голямото внимание към постоянните клиенти.
Не на отстъпките.
Да на корпоративните и на човешките ценности.
Да на маркетинговия подход към антикризисните продукти.
Да на агентските програми – развитие на съществуващата мрежа от агенти
Да на Обучаване на нови ваши представители, които да работят за вас.
Да на мобилизацията за максимална ефективност и печалба.
Да на въвеждането на стандарти за повишаване качеството на работа с клиентите.
Да на вътрешно-фирмената конкурентност.
Да на ефективно обучение на мениджърите в гъвкави управленски практики.

Мария Рачева

Автор: Karierata Vi

by www.bestjobs.bg