Кариерното консултиране – начин да избереш бъдеще сега

Изборът на кариера е избор на начин на живот. И в този смисъл, никога не е късно да го направите.

Кариерното консултиране или още наричано професионално ориентиране бих описала така: Процес, който осигурява необходимите условия за „Среща на трима приятели”:

Първият е „Какво мога”
Това е лесен начин да научим повече за своите способности, личностни характеристики и заложби, т.е. за всички онези неща, които са в нас от самото ни раждане и с лекота могат да бъдат доразвити, а след това „продадени” на пазара на труда.
Вторият приятел е „Какво наистина искам”
Консултантът осигурява пълна подкрепа в собствения свободен избор – разграничаване на „Какво искат те” от „Какво искам аз”. Често изясняването и диференцирането на нашите собствени интереси, ценности и мотивация от наложените ни родителски очаквания и социални норми е напълно достатъчно за вземането на решение за насочване към определена професия. И третият е „Коя е професията при която да правя това, което мога и искам” Тъй като много често самото назоваване на определена професия не е достатъчно, по време на консултирането се запознавате с реалните активности, извършвани на избраната от вас работна позиция. Информирате се подробно с базисните умения, необходими за реализирането й, както и за най-краткия път за придобиването на липсващите ви квалификации.

Целта на тази „Среща на трима приятели” е с помощта на кариерния консултант да вземете необходимото ви кариерно решение и да очертаете план за осъществяването му.

И така, ако е необходимо обобщение:
Кариерно консултиране е процес, опосредстващ избор на кариера или решаване на проблеми, свързани с реализацията в определена професия, чрез подпомагане и стимулиране на свободния самостоятелен избор на професия и алтернатива.

Това можете да направите във всеки един момент. За да отгледате вашето бъдеще е необходимо да го посеете сега!

Кога и към кого е насочено кариерно консултиране:

*Когато правим избор за това как и къде можем да продължим образованието си.

– Учащи най-често между 6-ти и 12-ти (13-ти) клас
– Кандидатстващите в гимназии и техникуми
-Кандидат-студенти

*Когато искаме да изберем най-подходящата за нас кариера– да разберем повече за своите способности, интереси, ценности, личностни характеристики и потребностите от професионално развитие.

*Когато имаме нужда от повече информация за пазара на труда, изискванията на работодателите и възможностите успешно да се реализираме.

– Студенти от всички специалности

При консултирането на студенти целта е те да свържат изучаваните дисциплини с възможните работни позиции, след завършването на образованието си по определената професия. Както и да изберат професия, която реално да отговаря на техните потребности и желания. Разглеждат се възможности за ранна реализация, стажантски програми, реализиране на определени идеи в избраната сфера и избор на магистърска програма.

*Когато искаме да научим как и къде да търсим работа и как да се представим на предстоящото интервю за избраната позиция.

*Когато имаме нужда от информация как да започнем собствен бизнес.

*Смяна на професията и необходимост от допълнителна квалификация.

*Когато искаме да подобрим уменията си за самооценка или да се научим как да вземаме решения, да планираме и управляваме кариерата си.

*Когато искате да останете в избраната сфера на работа, но желаете да разгърнете своя потенциал в нова компания.

*При трудности в работния си екип и необходимост от разрешаване на междуличностни конфликти.

*Когато не успявате да реализирате своите идеи в рамките на компанията, за която работите.

*За тези, които желаят да започнат работа в полето на Free lancers

Етапи на процеса на кариерно консултиране:

*Предоставяне на информация за персоналните: роли, интереси, ценности, умения, наклонности, персонален стил, предпочитана среда, нужди за развитие;

*Разглеждане на информация относно възможностите за работа: проучване и познаване на пазара на труда, съществуващите браншове и позиции. Изготвяне на листинг с предпочитани професии;

*Вземане на решение : идентифициране и оценка на възможностите и алтернативите; избор на една от тях (краткосрочна, средносрочна и дългосрочна);

*Определяне на цели – предвиждане и развитие на необходимите стъпки за постигане на целта, осигуряване на подкрепа.

Консултирането се извършва посредством:

*Въпросник за придобития опит
*Конкретни желани позиции
*Тестове за умения
*Изготвяне на листинг от позиции за кандидатстване
*Подготовка за кандидатстване за определена позиция /подпомагане в изготвянето на CV, мотивационно писмо и подготовка за явяване на интервю
*Дискусии и интервюта, с цел очертаване на определени предпочитания за кариера
*Други тестове и въпросници Румяна Бинева

Автор: Karierata Vi

by www.bestjobs.bg