6 стъпки за изграждане на доверие на работното място

Доверието е свързано със способноста на човек да взема правилни решения. То е определящо за изграждане на успешна кариера – особено в моменти, когато като подчинен си наблюдаван изкъсо от ръководството и колегите. Възприемат ли те като честен човек заслужаващ доверие твоите колеги, подчинени и ръководство? Как да ги убедиш, че си достоен за тяхното доверие?

Доверието е качество, въз основа на което се изгражда уважение и лоялност и е много важно за добрата работна среда. Недоверието покачва напрежението и негативното поведение, което може да разруши екипа и да намали драстично продуктивността. За да избегнеш това ти предлагаме шест стъпки, за изграждане на доверие на работното място.

1. Бъди честен
Това е ключа към изграждане на доверието.

 • Казвай истината. Малките лъжи и прикрити неща си остават лъжи, независимо от оправданията, които могат да се намерят за тях
 • Споделяй информацията без да я променяш, дори да не е в твоя полза
 • Не злоупотребявай – не вземай от канцеларските материали в офиса, от колегите…

2. Преценявай нещата
Следващата критична стъпка е да знаеш каква информация да споделиш, кога да я споделиш и кога не.

 • Пази личната информация за подчинените си, за компанията или за конкуренцията, все едно че е твоя лична информация.
 • Помисли си добре преди да споделяш непоискано мнение. Прекалената честност може да нарани другата страна и да разруши доверието и безопасността на работната среда.
 • Не очаквай извинението да поправи грешките ти. Извинението може да бъде прието, но постъпката да не бъде забравена. Казана дума – хвърлен камък, е казал народа.
 • Избягвай тайни разговори от типа “да си остане между нас”, освен ако не са необходими и в полза на компанията.

3. Следвай принципите си Третата стъпка е следване на принципите ти, съгласуване на думите и действията ти. Не е достатъчно да заслужаваш доверие само във вторник и четвъртък! Бъди принципен всеки ден.

 • Всеки ден идвай на работа на време и не си тръгвай преди края на работният ден.
 • Върши си работата, покривай или дори надхвърляй очакванията на компанията.
 • Прави всичко, което си казал, че ще направиш. Изпълнявай обещанията си.

4. Бъди честен в невербалната комуникация
Експертите по езика на тялото твърдят, че повече от 50% от комуникацията е невербална. За да спечелиш доверието на хората, използвайки езика на тялото, трябва да следваш следните съвети:

 • Гледай хората в очите, докато разговаряте.
 • Показвай добро отношение чрез:
  1. отворени ръце вместо скръстени на гърдите или хванати
  2. ръце в полезрението на събеседника (не зад гърба ти или в джобовете), отворени длани (не свити в юмруци)
  3. не-кръстосани крака при седяща позиция.

5. Демонстрирай добро отношение
Нахалното, егоистично държание може да разруши доверието, което си изградил. Всъщност, всеки е егоист, малко или много, но по какъв начин ще видят това останалите е ключа към доверието им. За да увеличиш доверието на другите към себе си:

 • Избягвай да използваш “аз, аз, аз”, когато говориш, а говори винаги за екипа като “ние”
 • Изграждай доброжелателни връзки, като си отворен към всички видове комуникации
 • С желание и благодарност приемай информация и конструктивна критика

6. За лидерите
Лидери, на които може да се има доверие са много търсени и ценени. Те трябва да имат способностите и уменията да:

 • Задават трудни въпроси, да изграждат и развиват компанията
 • Изслушват и са отворени към приемане на чужди идеи
 • Фокусират се върху проблемите и решенията им, вместо върху личности
 • Дават личен пример за поемане на отговорност